+31 6 461 314 25 info@sport4connect.nl

Onze missie: een actieve en sociale samenleving 

Een samenleving waar mensen voor elkaar zorgen, waar iedereen een rol heeft en erbij hoort. Dat is het ideaalbeeld dat Sport4connect voor ogen heeft. Op het sportpark krijgt dit gestalte. Stichting Sport4connect moedigt mensen aan elkaar te ontmoeten; jongeren, volwassenen en ouderen. We leren hen door middel van sport en bewegen op een constructieve manier deel te nemen aan een actieve samenleving. Deze samenleving levert alle betrokkenen winst op door te experimenteren met normen en waarden, het opdoen van contacten door anderen te ontmoeten, perspectief op opleiding of werk te krijgen of door vitaliteit te vergroten. In de regio waarin we leven, aardbeving en krimpgebied, is een vitale leefbare samenleving van groot belang.

Onze visie: verbinden door bewegen

We doen dit door middel van sport en bewegen. Dit draagt bij aan een betere fysieke gezondheid van de inwoners en heeft een preventieve werking. Bewegen en sport is een integratie middel en een belangrijk sociale verband binnen onze huidige samenleving. We willen mensen verder helpen en waar mogelijk helpen hen talenten te ontwikkelen. We doen dit door samen te werken met andere organisaties die aansluiten op ons aanbod waarbij deelnemers kunnen doorgroeien naar opleiding of arbeid. Verschillend, maar vooral ook gelijk. We waarderen iedere deelnemer vanuit zijn of haar unieke interesses, achtergrond en leefwereld. Sport en bewegen legt onderlinge verbinding waarbij deelnemers elkaar leren kennen en van elkaar leren. Wie beweegt doet mee. Sport en bewegen geeft zin en richting aan eigen doelen en wensen. Wij willen mensen verder helpen door verbinding te leggen met organisaties die opleiding en werk kunnen bieden.

Onze kernwaarden:

Verbondenheid.
We laten deelnemers een gevoel van samenzijn ervaren. In groep leren en beleven zorgt immers voor een sterke en inspirerende ervaring. We gaan hierbij op zoek naar wat mensen verbindt, niet naar wat hen anders maakt.

Talentgericht
Sport4connect versterkt deelnemers vanuit hun eigen persoonlijke kracht. We focussen op talent en zetten ook in op de ontwikkeling van wat jongeren en ouderen nog niet weten of kunnen. Zoiets geeft plezier en stimuleert persoonlijke groei. Zo leren deelnemers in zichzelf geloven en weten ze waar ze voor staan.

Verschillend, maar vooral ook gelijk.
We waarderen iedere deelnemer vanuit zijn of haar unieke interesses, achtergrond en leefwereld. Sport en bewegen legt onderlinge verbinding waarbij deelnemers elkaar leren kennen en van elkaar leren.

Perspectief
Wie beweegt doet mee. Sport en bewegen en sport geeft zin en richting aan eigen doelen en wensen. Wij willen mensen verder helpen door verbinding te leggen met organisaties die opleiding en werk kunnen bieden.

Onze doelgroepen: mensen die zich willen ontwikkelen 

We ondersteunen jongeren, volwassenen en ouderen met een verschillende achtergrond die behoefte hebben aan structuur, perspectief en een goed sociaal netwerk om hen heen. Deze doelgroep heeft bijvoorbeeld de volgende kernmerken eenzaamheid, sociaal isolatie, wat zich qua gevoelens uit door uitzichtloosheid. Daarnaast bewegen de mensen over het algemeen minder en eten slechter, met alle gevolgen van dien voor (psychische) gezondheid. Voor een deel wordt dit veroorzaakt door de vergrijzing, krimp, onvoldoende perspectief op werk, afname voorzieningen en aardbevingsproblematiek.

Mensen die gezond en gestructureerd willen leven

Er zijn veel mensen die wel wat gezonder en gestructureerder willen leven. Maar bij sommige mensen heeft hun leven er onder te lijden. Ben jij iemand die zo ongestructureerd leeft dat je weinig sociale contacten hebt, je onzeker bent en je ook weinig kansen voor jezelf ziet? Door samen met ons te sporten en bewegen helpen wij je meer zelfvertrouwen te geven en leer je vanzelf nieuwe mensen kennen. We werken niet alleen aan je conditie, er is ook aandacht voor het verbeteren van vaardigheden zoals; samenwerken, communiceren en verantwoordelijkheid nemen. Maar ook leren we je bijvoorbeeld anders omgaan met conflicten of met agressie. Je leert zelfregie te nemen en we laten je zien hoe je in jezelf gelooft en hoe je doelen bereikt, 

Wij helpen je kansen te zien, zodat jij kan scoren. Dat doen we op de eerste plaats met behulp van sport en bewegen op het veld of in de de sporthal. Op de tweede plaats doen we dat in je hoofd. Je krijgt motivatie-technieken van ons mee, we koppelen sport en bewegen aan je eigen vaardigheden en je krijgt een  coach. Zodat jij met opgeheven hoofd en 100% scoringskans de toekomst tegemoet kunnen treden. 

Locatie

Stationsgebouw
Johan van den Kornputplein 1
9934 EA  Delfzijl

Postadres

Valkenhorst 6
9932 LP Delfzijl

Contact

Janneke Hoogstra - Bos
Rob Moes
Epko de Vries  
info@sport4connect.nl

X