Sport4connect staat ook op de informatiemarkt dementie