SelfFit

SelfFit

Beschrijving van de dienst:

Individuele en groepsbegeleiding van mensen die worden verwezen vanuit WMO, GGz, etc. Het doel van dit programma is om deelnemers met behulp van sport en bewegen en vaardigheidstrainingen meer regie te laten voeren over hun eigen functioneren in de maatschappij (selfmanagement).

Wat doen we:

We begeleiden mensen die door onze individuele begeleiding en groepsprogramma’s meer regie over hun eigen functioneren gaan ervaren. De groepen worden periodiek en in overleg samengesteld.

Voorbeeld uit de praktijk:

Cliënt Tis aangemeld  door de gemeente (WMO) omdat ze zich zorgen maken over haar situatie. Ze zit alle dagen thuis te blowen met een stel vrienden. Ze geeft bij haar ambulante begeleider aan wel graag wat te willen doen omdat ze dit mist. Sport heeft haar interesse en wil dit graag oppakken, maar vind het moeilijk om zelf de stap te zetten. De WMO schakelt een begeleider van Sport4connect in voor een kennismakingsgesprek. Tijdens  dit gesprek komen al snel de behoeftes van T. naar voren. Ze houdt van voetballen, wil graag naar de sportschool en het lijkt haar leuk om wat met ouderen te doen. De begeleider en T. hebben tijdens de volgende afspraak samen doelen gesteld, afspraken gemaakt en dit vastgelegd op papier. De eerste afspraak/stap was om samen naar de sportschool te gaan. Dit heeft de begeleider een aantal weken samen met T. gedaan. Uiteindelijk merkte T. Dat ze meer behoefte had aan een teamsport. Daarom gaf ze aan graag op voetbal te willen (Sport4connect heeft goede connecties met de voetbalclub, dit was daarom zo geregeld). De eerste paar keer is de begeleider met T. heen geweest. Daarna gaf ze aan, samen met een vriendin die ze daar ontmoet had heen te gaan. De begeleider deed nu een stapje terug, maar hield ondertussen wel de vinger aan de pols. Het blijft goed gaan en T. gaat met veel plezier 2 avonden in de week trainen en heeft op de zaterdag een wedstrijd. De begeleider blijf met T. afspreken met doel oom een begin te maken  met de volgende doelstelling het van vrijwilligerswerk voor en met ouderen. Omdat Sport4connect ook een ouderenproject (heeft) geleid hebben ze hier goede connecties. Ze hebben namelijk een wandelgroep opgezet, waar T. vrijwilliger (dit in overleg met haar werkcoach) kon geworden. Dit vind ze zo leuk, dat ze uiteindelijk is doorgegroeid als leider van de wandelgroep. Daarnaast kan ze als vrijwilliger twee dagen in de week aan de slag bij het verzorgingstehuis waar de wandelgroep ook zijn thuisbasis heeft. Ze heeft nu een goed netwerk, structuur in haar leven, geeft ook aan goed in haar vel te zitten en veel meer positieve energie te hebben.