+31 6 461 314 25 info@sport4connect.nl

 

Voor iedereen die meer wil bewegen en beter leven.

Onze doelstelling is het aanbieden van beweegprogramma’s ten behoeve van mensen die die aan de zijlijn staan van de maatschappij in de breedste zin van het woord. De doelgroep bestaat zowel uit jongeren, volwassenen als ouderen. We zijn vraaggericht en stemmen met de afnemer de activiteiten af zodat we maatwerk kunnen leveren. Het doel is om deelnemers te  activeren, te participeren en te integreren in onze samenleving. Voor die mensen is Sport4connect opgericht!

 

Beweeg & leef !

De wereld om ons heen verandert. Aan al die veranderingen proberen wij een positieve draai te geven. Van ‘alleen’ maken we ‘samen’. Van ‘ik’ maken we ‘wij’. Van ‘sport en bewegen’ maken we een ‘vrijetijdsbesteding voor iedereen’. Dat doen we samen met de gemeenten, partners en de verschillende sportclubs, maar ook met onze vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers.

Voor iedereen die meer wil bewegen en beter leven.

 

Voor meer sport en bewegen, betere gezondheid en sociale betrokkenheid in eigen wijk of buurt

Sporten en bewegen is gezond en leuk. Van het eerste zijn we allemaal overtuigd, van het tweede moeten we vaak overtuigd worden. Door allerlei activiteiten in de sportcomplexen van de eigen wijk te organiseren, maken we mensen dichtbij huis warm voor sport en bewegen. We betrekken ze op allerlei sportieve manieren bij hun eigen gezondheid en ook bij hun wijk. De gezondheid van wijkbewoners neemt toe, de leefbaarheid neemt toe en ook de sociale samenhang in een wijk verbetert. Door aan te sluiten op het beleid van de gemeente heeft Sport4connect indirect dus ook invloed op versterking van de participatie van bewoners.

Locatie

Stationsgebouw
Johan van den Kornputplein 1
9934 EA  Delfzijl

Postadres

Valkenhorst 6
9932 LP Delfzijl

Contact

Janneke Hoogstra - Bos
Rob Moes
Epko de Vries  
info@sport4connect.nl

X