Beweeg & leef !

De wereld om ons heen verandert. Aan al die veranderingen proberen wij een positieve draai te geven. Van ‘alleen’ maken we ‘samen’. Van ‘ik’ maken we ‘wij’. Van ‘sport en bewegen’ maken we een ‘vrijetijdsbesteding voor iedereen’. Dat doen we samen met de gemeenten, partners en de verschillende sportclubs, maar ook met onze vrijwilligers en natuurlijk de deelnemers.
Voor iedereen die meer wil bewegen en beter leven.

Een actieve en sociale samenleving

Een samenleving waar mensen voor elkaar zorgen, waar iedereen een rol heeft en erbij hoort. Stichting Sport4connect moedigt mensen aan elkaar te ontmoeten; jongeren, volwassenen en ouderen. We leren hen door middel van sport en bewegen op een constructieve manier deel te nemen aan een actieve samenleving. Deze samenleving levert alle betrokkenen winst op door te experimenteren met normen en waarden, het opdoen van contacten door anderen te ontmoeten, perspectief op opleiding of werk te krijgen of door vitaliteit te vergroten. In de regio waarin we leven, aardbeving en krimpgebied, is een vitale leefbare samenleving van groot belang.

Verbinden door bewegen

We doen dit door middel van sport en bewegen. Dit draagt bij aan een betere fysieke gezondheid van de inwoners en heeft een preventieve werking. Bewegen en sport is een middel om mensen te  activeren, te participeren en te integreren in onze samenleving. We willen ze verder helpen om hun talenten te ontwikkelen. We doen dit door samen te werken met andere organisaties die aansluiten op ons aanbod waarbij deelnemers kunnen doorgroeien naar opleiding of arbeid. Verschillend maar vooral ook gelijk. We waarderen iedere deelnemer vanuit zijn of haar unieke interesses, achtergrond en leefwereld. Sport en bewegen legt onderlinge verbinding waarbij deelnemers elkaar leren kennen en van elkaar leren. Wie beweegt doet mee. Sport en bewegen geeft zin en richting aan eigen doelen en wensen. Wij willen mensen verder helpen door ze te verbinden met organisaties die opleiding en werk kunnen bieden.

Voor iedereen die meer wil bewegen en beter leven.

We richten ons op jongeren, volwassenen en ouderen die behoefte hebben aan structuur, perspectief en een goed sociaal netwerk om hen heen.

 We zijn vraaggericht en stemmen onze activiteiten af zodat we maatwerk kunnen leveren. Het doel is om deelnemers te activeren, te participeren en te integreren in onze samenleving. Voor die mensen is Sport4connect opgericht!

Maak contact met ons team

Janneke Hoogstra – Bos

#hetgezicht
#doener #verbinden
#vernieuwen

Epko de Vries

#samenhang
#sociaaldomein
#beleid #financiën

Rob Moes

#mensgericht
#socialeomgeving
#zorg #penvoering