+31 6 461 314 25 info@sport4connect.nl

Sport4connect heeft op uitnodiging van de gemeente Delfzijl deelgenomen aan het rondetafelgesprek nota ‘Kansrijk Opgroeien – Positief Jeugdbeleid Delfzijl 2018-2022’. Alvorens een besluit te nemen over de notitie wilde de raad in gesprek met burgers, instellingen en andere betrokkenen. Zij wilden graag onze visie en  opvattingen horen over het jeugdbeleid in Delfzijl maar ook onze ervaringen die wij op hebben gedaan met onze verschillend jongerenprojecten.

Wanneer deze nota op 28 maart 2019 is vastgesteld door de raad wordt beschreven op welke wijze en met welke activiteiten vorm gegeven gaat worden aan de doelstellingen. Ook wij als Sport4connect willen hier graag in betrokken worden.

                    

X