+31 6 461 314 25 info@sport4connect.nl

Kansfonds heeft een financiële bijdrage toegekend aan ons project 2BE! als onderdeel van het programma Meer Kansen Voor Jongeren van het Oranje Fonds. Hier zijn we heel blij mee omdat dit ons meer mogelijkheden biedt om de deelnemers nog beter persoonlijk te begeleiden en te ondersteunen naar een opleiding en werk.

Kansfonds steunt plaatselijke initiatieven in de buurt of in de stad die altijd gericht zijn op kwetsbare mensen die de aansluiting (dreigen te) missen met de samenleving. Hulp die dichtbij is en persoonlijk, heeft immers het meeste effect heeft. Vooral als die hulp naadloos inhaakt op de problemen die kwetsbare mensen zelf ervaren. Alle projecten die het Kansfonds ondersteunt spreken de kracht aan die mensen in zich hebben. Dat maakt hun zelfredzaamheid groter.

Het doel van het project 2BE! is jongeren die om verschillende redenen uitgevallen zijn of uit dreigen te vallen bij opleiding en werk, ongezond leven, onvoldoende fysieke en mentale beweging weer positieve ervaringen te laten opdoen. Vanuit deze situatie worden de deelnemers gemotiveerd, geactiveerd en gefaciliteerd voor het volgen van een opleiding en het krijgen van werk wat aansluit bij de eigen interesses, behoeften en de toekomstdromen. Controle krijgen over hun eigen gezondheid geeft zelfvertrouwen en het in contact brengen met een goed sociaal netwerk is eenvoudiger. Dit geeft een ander perspectief waarbij jongeren worden uitgedaagd hun levensstijl te veranderen. De jongeren die we ondersteunen komen uit de DAL-gemeenten.

X