+31 6 461 314 25 info@sport4connect.nl

Tijdens de bijeenkomst in de verbouwde wachtruimte van het NS stationsgebouw hebben we onze (alliantie)partners en relaties geïnformeerd over de stand van zaken en resultaten van ons project 2BE!

Aan het begin van de bijeenkomst hebben we kort iets verteld over het ontstaan, de doelstellingen en de projecten van Sport4connect. Daarna hebben we een toelichtingen gegeven op selectieproces die we hebben doorlopen om mee te kunnen doen aan het programma Meer Kansen Voor Jongeren van het Oranje Fonds en de start van ons project 2BE!

Hierna hebben de groep begeleider Michel en projectleidster Carin verteld over hun rol en hoe zij de 1e trainingscyclus van het project 2BE! hebben ervaren. Maar ook de deelnemers Jeffrey en Lisanne hebben ons deelgenoot gemaakt van hun ervaringen maar ook welke persoonlijke ontwikkeling ze hebben doorgemaakt.

Inmiddels hebben we de 1e trainingscyclus geëvalueerd en een aantal aanpassingen gedaan in de opbouw van het programma. Ook gaan we bepaalde aspecten van Positieve Gezondheid inzetten binnen de volgende trainingscyclus. Wat door de begeleiding en deelnemers als zeer krachtig wordt ervaren is de combinatie sport en bewegen met de verschillende workshops die door diverse professionals worden gegeven. Ook hebben we een toelichting gegeven op de rol van de maatjes en de nazorg waarbij we veelal maatwerk zullen aanbieden.

In de 2e helft van het februari starten we met de 2e cyclus van het trainingsprogramma met een nieuwe groep deelnemers. Het trainingsprogramma duurt 10 weken en de bijeenkomsten zullen ook nu weer op de maandag- en woensdagmorgen zijn.

De smaakvolle lunch tijdens de bijeenkomst is verzorgd door Mothers United.

       

      

 

X