Fit4Work

Fit4Work

Beschrijving van de dienst:

Perspectief naar werk. Positief beïnvloeden van waarden en normen door middel van sportbeoefening buiten de georganiseerde sport, waarbij de nadruk ligt op begrippen als zelfregie, verdraagzaamheid, verantwoordelijkheid en respect.

Wat doen we:

Door middel van onze Fit4Work programma bieden we statushouders en cliënten van het maatschappelijk werk weer perspectief door onze 14 weekse-programma’s, waarin mentale coaching en sport centraal staat. We gaan samen werken aan de volgende punten: structuur, respect, discipline, samenwerken, sociale vaardigheden, veiligheid, de Nederlandse taal, maar ook werknemersvaardigheden. Na deze 14 weken worden ze begeleidt naar werk/werkervaringsplekken of vrijwilligerswerk. Hierbij begeleiden wij ze en bieden we nazorg, zodat er weinig kans is op uitval en de deelnemers op een goede manier worden begeleid richting werk en zich weer onderdeel voelen van de maatschappij. We bevorderen op deze manier de integratie en participatie.

Momenteel zijn we druk bezig met het ontwikkelen van deze programma’s.

We zijn 20 juni van start gegaan met het programma! En het programma voor deze groep loopt door tot 26 september. We hopen daarna weer met een nieuwe groep te starten…