Positief beïnvloeden van waarden en normen door middel van bewegen.

Fit4school

Als school heb je oog voor je leerlingen. Je bent betrokken, weet wat er speelt en hebt een rol in de ontwikkeling van je leerlingen. Sommige klassen functioneren zelfstandig, een aantal klassen hebben extra aandacht nodig. Dat is heel normaal. Wij faciliteren scholen hierin graag om deze klassen een boost te geven. Een boost op het vlak van zelfontwikkeling, opbouwen van vertrouwen, ervaren van het zelfbeeld en hoe dit op anderen overkomt, bewustwording van (non) verbale communicatie en zoveel meer. Zowel op klasniveau als op individueel niveau. Hoe wij dit doen? Dit doen wij door middel van het geven van clinics!

Wat levert dit op?

  leerlingen weten hoe ze hun doelen kunnen behalen

  meer focus in de klas en betere leerresultaten

  betere samenwerking in de klas

  meer vertrouwen onder elkaar en naar de leraren

  een positieve bijdrage aan het groeiproces van de leerling(en)

Hoe doen we dit?

Sport4connect weet als geen ander wat sport en bewegen teweegbrengt bij jongeren. Wij zetten sport in als middel om vanuit een zelfregulerende benadering leerlingen spelenderwijs de gevolgen in te laten zien van hun gedrag en hoe dit bij anderen overkomt. Tegelijkertijd leren ze door bewegen en spel hoe ze beter kunnen samenwerken en ontdekken ze hun eigen leerwensen.

Clinics

In een open sfeer is het voor de deelnemers mogelijk om te werken aan thema’s als zelfvertrouwen, vertrouwen in relaties op te doen , het bewust worden van (non) verbale communicatie en het werken met doelen. De clinic bevat een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte. Het geven van (sport) clinics aan verschillende klassen heeft als doel om een veiliger schoolklimaat te creëren. Door samen te bewegen en te praten werken de jongeren aan zelfvertrouwen en werken aan thema’s als verantwoordelijkheid, respect en samenwerking.

Ervaringen

van diverse locaties van het Eemsdeltacollege

“De leerlingen hebben zichtbaar een groeiproces doorgemaakt. De deelnemers bleken doelgerichter te werken, meer doorzettingsvermogen te tonen en meer persoonlijk grenzen te stellen.”

“Sport is hierbij als middel ingezet om vanuit een zelfregulerende benadering leerlingen spelenderwijs de gevolgen van hun (negatieve) zelfbeeld/gedrag te laten ervaren.  Vanaf dit punt is door middel van sport en spel de ombuiging naar positief gedrag en verandering van het zelfbeeld gerealiseerd.”

“Alle activiteiten waren gericht op het werken vanuit doelen. Deze waren gekoppeld aan individuele doelen en groepsopdrachten. Een aantal leerlingen hebben handvatten en tips gegeven om hun doelen specifieker te maken, zowel binnen de school als sport.”