Fit4Integration

Fit4Integration

Beschrijving van de dienst:

Het aanbieden van sport en bewegen aan statushouders, asielzoekers en cliënten van het maatschappelijk werk. Bewegen is goed voor lichaam en geest, ook voor statushouders, asielzoekers en cliënten van het maatschappelijk werk waarbij sport als middel is ingezet om deelnemers af te leiden van de dagelijkse beslommeringen. De sport werd aangeboden op een sportaccommodatie. Het enthousiasme van een vaste groep deelnemers werkt aanstekelijk. Ondanks het feit dat de deelnemers uit verschillende landen en continenten komen blijkt sport écht te verbinden.

Daarnaast kunnen we afspraken maken met lokale (sport)verenigingen over het sporten van de statushouders en asielzoekers bij deze verenigingen. Sport4connect zorgt dan voor de afspraken tussen de verschillende betrokken partijen en kan eventueel ook een rol spelen in de begeleiding van de statushouders en asielzoekers en de administratieve en financiële afhandeling.

Wat doen we:

In het jaar 2016/2017 hebben wij samen met het COA en de voetbalvereniging NEC, de Atletiek vereniging Fivelstreek Delfzijl en de volleybalvereniging TRIAS afspraken gemaakt over de begeleiding en toeleiding van asielzoekers (COA) naar de sportverenigingen. Zodat we de asielzoekers die behoefte hebben aan sociale contacten en sport, konden begeleiden naar de sportvereniging. Wij waren hierin de mediator die de asielzoeker en organisaties met elkaar verbond en samen afspraken maakte. Zodat de asielzoeker op een goede manier kon starten met sporten bij de sportvereniging. Ook speelden wij een rol in de administratieve en financiële afhandeling.

Wij hebben samen met alle partijen een aantal asielzoekers succesvol begeleidt naar de sportverenigingen. Een aantal asielzoekers speelt momenteel nog steeds bij dezelfde sportverenigingen.

Voorbeeld uit de praktijk:

Coming Soon!