Wat doen we?

Ons bedrijfsdoelstelling is het aanbieden van beweegprogramma’s ten behoeve van mensen die die aan de zijlijn staan van de maatschappij in de breedste zin van het woord. De doelgroep bestaat zowel uit jongeren, volwassenen als ouderen. We zijn vraaggericht en stemmen met de afnemer de activiteiten af zodat we maatwerk kunnen leveren. Het doel is om deelnemers te activeren, te participeren en te integreren in onze samenleving.

OOK MET ONS SAMENWERKEN? GRAAG!