Community Wise

Community Wise

Beschrijving:

Tijdens het twaalf wekelijks programma, is er iedere week een bijeenkomst waarbij deelnemers gaan werken aan de mentale gezondheid, fysieke vitaliteit en de sociale gezondheid. Dit wordt gedaan door sport en spel oefeningen aangepast aan de behoeftes van de groep. Tijdens de bijeenkomsten is er ruimte om te praten over de leuke en minder leuke dingen in het leven. Daarnaast is er vooral ook veel ruimte voor gezelligheid. Het doel is om door deze bijeenkomsten mensen te stimuleren om op een laagdrempelige manier aan de fysieke, sociale en mentale gezondheid te werken. En daarnaast het stimuleren van de sociale verbondenheid met de eigen “community” (straat/dorp/wijk).

Doelgroep

Bewoners die hun fysieke en mentale gezondheid willen vergroten.

Leeftijd

vanaf 40 jaar

Resultaat

Het stimuleren van fysieke vitaliteit, veerkracht en sociale vitaliteit als componenten van positieve gezondheid van wijkbewoners.