2BE!

Meer kansen voor Jongeren in het krimp- en aardbevingsgebied

Nederland telt ruim 2,3 miljoen jongeren van 16 tot 27 jaar. Verreweg de meesten redden zich prima. Bij een deel van deze groep, ongeveer 15 procent, gaat dit niet vanzelf en zijn de jongeren op de een of andere manier kwetsbaar. Dat komt omdat ze op een of meerdere leefdomeinen problemen hebben, zoals school, werk, wonen, financiën, zorg, sociale relaties. Meer Kansen voor Jongeren is een programma waarin het Oranje Fonds drie jaar lang projecten (ook ons project 2BE!) ondersteunt die zich inzetten voor jongeren in een kwetsbare positie. Deze projecten moeten er niet alleen voor zorgen dat de jongeren een startkwalificatie behalen, maar helpen hen ook op andere vlakken. Bijvoorbeeld bij het oplossen van problemen in de thuissituatie, schuldproblematiek en het ontwikkelen van sociale vaardigheden. https://www.oranjefonds.nl/jongeren

Sport4connect helpt jongeren weer op weg met 2BE!

Sport4connect start in oktober met dit project voor jongeren tussen 16 en 27 jaar die buiten de boot dreigen te vallen. Het project, 2BE!,wordt gefinancierd door het Oranje Fonds en is het enige soortgelijk project binnen de provincie Groningen dat door het Oranje Fonds gehonoreerd is. Het Oranje Fonds steunt het project voor drie jaar.

Doel:

Jongeren die om verschillende redenen uitgevallen zijn of uit dreigen te vallen bij opleiding en werk, weer positieve ervaringen laten opdoen. Om hen vervolgens vanuit een nieuwe basis te motiveren  en faciliteren voor het volgen van een opleiding die aansluit bij hun interesses, behoefte en hun toekomstdromen om via opleiding en werk te participeren in de maatschappij.

Doelgroep en ambitie:
  • jongeren tussen de 16 en 27 jaar oud
  • jongeren woonachtig in de gemeenten Delfzijl, Appingedam of Loppersum
  • jongeren die geen startkwalificatie of werk hebben en/of dreigen uit te vallen

Onze ambitie is het bereiken van een combinatie van uitgevallen jongeren (curatief) en jongeren nog op school (preventief):

  • Jaar 1: 30
  • Jaar 2: 40
  • Jaar 3: 55
Wat doen we:

Het doel is om jongeren die zonder perspectief thuis zitten, vroegtijdig van school zijn gegaan, werkloos zijn en geen startkwalificatie hebben terug naar school of aan het werk te krijgen. Het ontbreekt ze daarvoor aan bepaalde vaardigheden, aanmoediging en motivatie. Met ons project willen we de jongeren de mogelijkheid geven zich zo te ontwikkelen dat ze een nieuwe start kunnen maken. De kracht van het project schuilt in de integrale aanpak. Door slimme samenwerking met onze partners en het verbinden van diverse activiteiten die al uitgevoerd worden bij de verschillende partners.
Hiervoor werken we samen met onze partners.

Het project strekt zich uit over de gemeenten Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Met workshops, trainingen zoals sociale vaardigheid en sollicitatietrainingen, cursussen om de weerbaarheid te vergroten en zelfreflectie willen we de jongeren weer de weg naar school en/of werk ophelpen. Hierbij maken we gebruik van de expertise van onze partners in dit project. Sport en bewegen zijn belangrijk bij het project. Door middel van het ook lichamelijk activeren van de deelnemers wordt het patroon van inactief zijn doorbroken. Daarbij is het belangrijk dat het netwerk van de jongeren groter wordt. Hierbij worden ze begeleid door coaches en maatjes (vrijwilligers) die ze motiveert en stimuleert om een (nieuwe) opleiding af te ronden en de jongeren ondersteunen bij het zoeken naar een stage,  werkervaringsplek of werk. Hierbij maken de maatjes gebruik maken van hun netwerk. Er wordt gestart met drie groepen waarvan de eerste inmiddels is afgerond.

De volgenden trainingen starten in februari en mei. Het programma duurt 10-12 weken. Na dit programma blijven wij de jongeren nog 20 weken volgen. Meer weten? Hieronder kun je onze flyers voor de jongeren en de maatjes vinden.


Flyer jongere – HK    Flyer Maatje – HK
Het stappenplan voor aanmelding voor professionals kun je hieronder vinden.
2BE! stappenplan aanmelders-professionals
Zou je graag een jongere of jezelf als jongere of maatje willen aanmelden dat kan via het formulier hiernaast. Of telefonisch via 06 46131425 of per mail  info@sport4connect.nl